Jesus for Muslims

Waar het om draait

Het evangelie is bedoeld voor elk volk in de wereld – zonder uitzondering. Iedereen is gemaakt naar Gods beeld en speciaal geschapen voor een relatie met Hem. Laat je inspireren door onderstaande video:

De uitdaging die voor ons ligt

Van alle moslims in de wereld geldt naar schatting 1 miljard als onbereikt (dit betekent dat minder dan 2% van hun bevolking Jezus volgt). Onder hen zijn naar schatting 1108 moslimvolken zonder één enkel getuigenis, zonder bekende gelovigen.

Hier stellen we er een paar aan je voor:

Akkin, 100.000

De Akkin leven in het Russische deel van het Kaukasusgebergte. Ze zijn soennitische moslims. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet Stalin hen tijdelijk deporteren naar Centraal-Azië, een traumatische periode in de geschiedenis van de Akkin. Er bestaat wel wat Bijbelse informatie in hun taal, maar er zijn maar heel weinig pogingen om hen te bereiken.

Gebedspunten voor de Akkinr:

• Bid voor Frontiers dat we mensen zullen vinden die onder de Akkin willen leven.
• Bid dat huiskerken in de Kaukaus manieren zullen vinden om de Akkin te bereiken.
• Bid dat Russische christenen bewogen zullen worden voor andere volken. Dat ze leiders zullen trainen om te dienen onder moslims in de Russischsprekende wereld.

Sri Lankaanse Maleisiërs, 63.000

De Maleisiërs van Sri Lanka vormen een kleine minderheid op dit eiland voor de zuidkust van India. Ze kwamen in de 16e eeuw mee met Nederlandse handelaars. Er zijn maar weinig materialen voor hen beschikbaar in het Sri Lankaanse Maleis en voor zover bekend heeft niemand hen geprobeerd te bereiken in de afgelopen twee jaar.

Gebedspunten voor de Maleisiërs:


• Sri Lanka is door jaren van burgeroorlog gegaan. Bid dat de Maleisiërs zich tot God zullen keren voor hulp.
• Vraag God de christenen op Sri Lanka te beschermen tegen etnische spanningen en dat zij een getuigenis voor anderen zullen zijn.
• Bid dat God mensen zal roepen die de bevolking bekend kunnen maken met Zijn vrede.

Kanuri, 286.000

The Kanuri’s leven in de Sahelregio, waaronder het zuiden van Sudan. Velen leiden een boerenbestaan, maar doen ander werk in het droge seizoen. Met nauwelijks bekende gelovigen is de nood groot onder dit onbereikte moslimvolk.

Gebedspunten voor de Kanuri:


• Bid dat God mensen zal roepen om naar Afrika te gaan en Jezus’ liefde te delen met de Kanuri
• Bid dat God Frontiers zal gebruiken om kerken en werkers te mobiliseren, te trainen en uit te sturen naar de Kunari.
• Bid dat de Heilige Geest in de harten van de Kunari zal werken en zichzelf bekend zal maken door dromen en visioenen.

Kunjra 1,6 miljoen

De Kunjra wonen in de staat Bihar in het oosten van India. Het is een dichtbevolkt, maar straatarm gebied. De Kunjra worden gezien als een lage kaste en hebben weinig aanzien. Niemand werkt er long-term om hen te bereiken, maar er zijn mogelijkheden genoeg om tot een zegen te zijn – zeker voor ondernemers!
Gebedspunten voor de Kunjra:

• Bid voor werkers die voor lange termijn onder de Kunjra in Bihar willen dienen.
• Bid voor een einde aan de ongelijkheid en armeoede waar de moslims in Bihar in leven.
• Bid dat goed de Kunjra licht en vrede zal brengen in Zijn zoon Jezus.

Klik voor 5 redenen waarom wij van Moslims houden

God houdt van moslims

God houdt net zo van moslims als hij van ons houdt. Geschapen als zij zijn naar het beeld van God (Genesis 1:26-27), zondigen zij ook en schieten zij tekort waardoor zij niet dicht bij God leven (Romeinen 3 vers 23). Maar God houdt zoveel van hen dat hij zijn Zoon stuurde, zodat iedereen die in Jezus gelooft eeuwig leven ontvangt (Johannes 3 vers 16).

God werkt onder moslims

Velen zijn gevoelig voor God en geloof. Je hoort moslims vaak spreken over hoe God aan hen verscheen in dromen of visioenen (zie Handelingen 10 vers 1 – 8 voor een voorbeeld) of hoort ze vertellen over genezingen in de naam van Jezus. Veel moslims willen graag beter begrijpen hoe God door Jezus heen werkt.

Wij kunnen van moslims leren

Moslims nemen de geestelijke wereld serieus en praten vaak veel makkelijker over geestelijke zaken dan de gemiddelde Nederlander. Ze hebben een enorm respect voor God en dragen het belang van de gemeenschap, loyaliteit en gastvrijheid hoog in het vaandel. Dit zijn kwaliteiten die de meeste westerlingen erg kunnen waarderen in hun moslimvrienden.

Moslims zijn net als wij

De meeste moslims maken zich over dezelfde dingen zorgen als wij. Hoe voed je kinderen goed op, ondanks alle invloeden rondom hen die hen slecht kunnen beïnvloeden. Zij keuren het geweld tussen bevolkingsgroepen af en zoeken – net als veel westerlingen – vrede, vriendschap en een gelukkig leven.

We zijn geestelijk verbonden met moslims

Moslims zien Ibrahim (Abraham) als ‘onze voorvader’ (Romeinen 4 vers 1). Volgelingen van Jezus noemen Abraham ‘de vader van alle gelovigen’ (Romeinen 4 vers 11) en zo delen wij een gezamenlijk komaf. Net als wij geloven moslims in één God, de schepper van alle dingen.

Uitdagingen genoeg

De moslimwereld komt maar al te vaak slecht in het nieuws. Geweld, mensenhandel, corruptie, gebrek aan onderwijs en armoede. Vooroordelen en angst zorgen ervoor dat christenen maar al te vaak geloven dat verandering een hopeloze zaak is – terwijl we toch claimen de ‘hoop van de wereld’ te hebben.

Hoe is Frontiers betrokken bij deze opdracht?

In 1982 stelde Frontiers-oprichter Greg Livingstone zichzelf drie simpele vragen.

• Waarom zijn het nu juist de moslims die nauwelijks de kans krijgen de boodschap van het Evangelie en een relatie met Jezus Christus te horen?
• Wat gaat de God van de Bijbel daaraan doen?
• Hoe kunnen de eerste gemeenschappen ontstaan van gelovigen met een moslimachtergrond?

Op basis hiervan begon Livingstone een nieuwe bediening, door christenen in teams uit te sturen om de hoop in Christus te brengen onder moslims. Frontiers was geboren.

Meer dan dertig jaar later heeft Frontiers een wereldwijde groei ondergaan. Vanuit ondersteunende kantoren in 25 landen worden mensen gerekruteerd, getraind en uitgezonden. Zij delen over Jezus in meer dan veertig moslimlanden en hebben door hun werk honderden gemeenschappen zien ontstaan. Sinds 1996 gebeurt dat ook vanuit Nederland, met intussen tientallen uitgezonden Nederlanders.

Langzamerhand zien we verspreid door de moslimwereld zelfs bewegingen ontstaan, waar het aantal nieuwe gelovigen niet meer bij te houden valt. We kijken verlangend uit naar de dag dat onze taak voorbij is en de boodschap van het Evangelie naar elke stam, taal en natie is gebracht (Openbaringen 5 vers 9).

Partner met ons!

Frontiers trekt op met tal van kerken en gemeentes op ieder continent om pionierende teams te sturen naar elk van deze nog onbereikte moslimvolken. Of God je nu heeft geroepen om Hem te volgen door te gaan, te bidden, te geven of uit te zenden… Frontiers helpt je graag jouw rol ontdekken, zodat Hem de eer toekomt in de moslimwereld.

Neem jij contact met ons op?