30 dagen van gebed voor de moslimwereld

Bid jij mee voor moslims tijdens de vastenmaand Ramadan? Speciaal om je te helpen bidden voor moslims, hebben we ook deze zomer weer een gebedsgids uitgebracht.

Bid met ons mee

Als gelovigen hebben we de unieke mogelijkheid en opdracht met God mee te werken in zijn wereld. Dat begint biddend – een opdracht (Efeziërs 6 vers 18) en basis onder alles wat we doen.

Wil jij met ons meebidden?

• Bid voor een van de 1108 nu nog onbereikte moslimvolken
• Bid voor onze veldwerkers, zowel singles als gezinnen, dat de Heer voorziet in hun uitdagingen.
• Bid voor ons Nederlandse Frontiers-team, als zij rekruteren, trainen, uitzenden en ondersteunen.

“Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, en ik zal naar jullie luisteren. Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – en ik zal in je lot een keer brengen.”

Jeremia 29:12–14